NFFA med i arbeidet for nettbasert guide for farlig avfall

  • 4. november 2007
  • 0 Kommentarer
Utgangspunktet for det nye nettstedet blir den kildesorteringsguiden som allerede er etablert på nettet. Dette nettstedet henvender seg imidlertid til forbrukerne, mens planene nå innebærer at profesjonelle avfallsbesittere skal få nytte av nettstedet.   NFFA vil i samarbeid med LOOP og Grønt Punkt Norge - som står bak den nye kildesorterinsguiden - bidra til at "alle" farlig avfallsfraksjoner blir å finne på nettstedet.   Nettstedet blir nøytralt og vil...

Kort rapportering fra noen NFFA-prosjekter

  • 4. november 2007
  • 0 Kommentarer
Offshore-prosjektet Vi har hatt møte med Egil Dragsund som representerer Oljeindustriens landsforening (OLF) og uttrykt ønske om tettere samarbeid med foreningen. Dette med hensikt å fremme et felles forslag til SFT om ny klassifisering av farlig avfall fra offshore. Det er SFT som har bedt NFFA samkjøre dette arbeidet med NFFA, og deretter fremme forslag innen årsskiftet. Egil Dragsund, som er sekretær for "rapporteringsgruppa" i OLF vil nå arbeide for å sette...

Interessant studietur til SAKAB

Interessant studietur til SAKAB

  • 4. november 2007
  • 0 Kommentarer
Studieturen ble gjennomført i samarbeid med Avfall Norge. Vi fikk et godt innblikk i Sveriges mest komplette behandlingsanlegg for farlig avfall. Spesielt interessant for våre medlemmer er SAKABs ambisjoner om ekspansjon også her i landet. Flere sentrale medarbeidere i SAKAB orienterte om anlegget, og som endel av studieturen ble det gjennomført et medlemsmøte med orientering om aktuelle saker.

RSS

Nyhetsarkiv