Status i offshore-prosjektet

  • 15. november 2006
  • 0 Kommentarer
Hensikten med prosjektet har vært å utarbeide nye og bedre EAL-koder for avfall som oppstår ved boring og drift av oljebrønner. Derved sikres ikke bare en bedre klassifisering, men også mer relevant behandling av slikt avfall.EAL er den europeiske listen over alle avfallstyper, og er tatt inn i norsk lov som vedlegg til avfallsforskriften.  NFFAs arbeid innebærer derfor en prosess med konsekvens at forskriften endres.   Etter at NFFAs arbeidsgruppe har avsluttet arbeidet med...

SFT svarer NFFA om kontrollaksjoner

  • 15. november 2006
  • 0 Kommentarer
SFTs svar på vår henvendelse (last opp brev fra NFFA nedenfor), er som følger: "Det vises til din e-post av 13.10.06 angående informasjonspraksis ved kontrollaksjoner. Informasjonspraksis ved kontrollaksjoner SFT og fylkesmannen gjennomfører hvert år flere tilsynsaksjoner. SFT har ansvar for å legge til rette for aksjonene og dette gjøres av aksjonsgrupper der representant for en av fylkesmennene deltar. Aksjonsgruppen utarbeider informasjonsmateriell som er tilgjengelig på...

Prosjekt oljeutskillere har startet

Prosjekt oljeutskillere har startet

  • 15. november 2006
  • 0 Kommentarer
Faglig hovedansvarlig for gjennonføring av prosjektet er Aquateam Norsk Vannteknologisk senter med Ragnar Storhaug som prosjektleder. Svein Bøe, Promitek er underleverandør til prosjektarbeidet.   Det første møtet brukte vesentlig tid på å gjennomgå prosjektplanen, og det kom mange innspill fra de som er representert i arbeidsgruppa. Disse er Ragnar Sanbæk (Statoil Del & Handel Norge), Jan Oddvar From (Høyskolen i Oslo - men representerer Odin Maskin), Egil W. Zenker...

Offensiv på faglige samlinger og medlemsmøter

Offensiv på faglige samlinger og medlemsmøter

  • 15. november 2006
  • 0 Kommentarer
Her er noen av de temaer som blir presentert på medlemsmøter og faglige samlinger i månedene framover:   Deklarasjonssystemet - status, framdrift, nyheter i forbindelse med det prosjektet SFT gjennomfører for elektronisk deklarering "Hjelp - en journalist har ringt!" Hvordan håndtere media for eksempel etter at bedriften er blitt kontrollert? Juridiske problemstillinger og fallgruver for aktører i farlig avfallsbransjen Problematikk relatert oljeutskillere Hvordan...

NFFA-medlem fikk god hjelp av NFFA-advokaten

  • 15. november 2006
  • 0 Kommentarer
Samarbeidet Kogstad Lunde & Co/NFFA allerede gitt våre medlemmer god innsikt i flere juridiske problemstillinger. Ett spørsmål som er stilt NFFA-advokatene er problemstillinger som dreier seg om tolkningen av Reach. Spørsmal og svar kan være interessant for flere av våre medlemmer. Vi siterer derfor begge deler nedenfor:   Vi tar i mot avfall og i følge unntakene til registreringskrav til Reach er avfall unntatt. Dette er allikevel en type avfall som vi...

RSS

Nyhetsarkiv