Sertifiseringstilbud lanseres over nyttår

  • 29. november 2005
  • 0 Kommentarer
Avtalen innebærer at medlemsbedriftene i Norsk forening for farlig avfall tilbys sertifisering etter ISO 9001:2000 og ISO 14001.Sertifiseringen rettes inn mot innsamling, transport og behandling av farlig avfall.   Senere i desember publiserer vi mer spesifikk informasjon om opplegget vi nå etablerer sammen med TI. De av våre medlemsbedrifter som idag ikke har noen form for sertifisering, vil bli invitert til opplegget også pr. mail i desember og et...

Vi nærmer oss elektronisk deklarering

  • 10. november 2005
  • 0 Kommentarer
I møtet framkom bl.a. behov for at både SFT og SSB (Statistisk sentralbyrå) beskriver sin bruk av deklarasjonsdataene tydeligere. Bransjen mener ikke dette er klart nok i dag. En slik beskrivelse er viktig for det videre arbeidet, og vil bli utført av SFT og SSB innfor neste arbeidsmøte. Det var enighet om at det er viktig å dokumentere alle aktørers databehov. Her vil en undersøkelse foretatt av NFFA bli brukt som et godt underlag. Neste møte blir 9. desember hos NFFA-medlemmet Renor. SFTs...

Tomt & Tørt-emballasjen et problem

  • 10. november 2005
  • 0 Kommentarer
Det eksisterer rett og slett ikke ”emballasje til emballasjen”. Plastretur har trukket seg fra ordningen. Derved er det kun malingspann i metall som dekkes av ordningen. NFFA utformer nå et brev til Tomt & Tørt og med kopi til myndighetene. Vi vil her påpeke problemene, og vi ber om tilbakemelding på hvilke tiltak som er påtenkt for å utbedre forholdene.

NFFA i dialog med banker om sikkerhet

  • 10. november 2005
  • 0 Kommentarer
NFFA er nå i dialog med flere banker for å vurdere mulighetene for å etablere en felles bransjeordning som tilfredsstiller SFTs krav i sammenhengen. Dette vil lette situasjonen for våre medlemmer som derved slipper å etablere egne garantiordninger. Det er ennå usikkert hvilke tilbud vi kan komme opp med til våre medlemmer. Vi regner med å sluttføre diskusjonene med bankene i løpet av ett par uker, og kommer tilbake med mer informasjon. 

RSS

Nyhetsarkiv