Innspill til handlingsplan 2005-2008

  • 16. november 2004
  • 0 Kommentarer
I den forbindelse ber NFFAs styre om innspill fra medlemmene, slik at planen best mulig gjenspeiler medlemmenes ønsker og behov. Ved å klikke på lenken under kan du laste ned nåværende handlingsplan med kommentarfelt, slik at du kan legge inn dine forslag og synspunkter. Planen er oppdatert med nytt navn og logo, samt at spesialavfall er erstattet med farlig avfall. Hvis du har innspill og kommetarer så send disse til Marit Holtermann Foss på e-post (mhf@pil.no) eller på faks 23 08 78...

NFFA hjelper SFT med modernisering

  • 2. november 2004
  • 0 Kommentarer
Bakgrunnen for oppdraget fra SFT er det omfattende prosjektet "Modernisering av deklarasjonssystemet for farlig avfall". Det tas sikte på å gå over til elektronisk deklarering av farlig avfall i et system som er tenkt klart til bruk 1. januar 2006. NFFAs prosjekt vil ta utgangspunkt i medlemmenes behov i forhold til de opplysninger som finnes på dagens deklarasjonsskjema. Er alle opplysningene på dagens skjema relevante i hverdagen? Vil det være hensiktsmessig å etterspørre ytterligere...

RSS

Nyhetsarkiv