Budsjettforliket og avfallsbransjen

Budsjettforliket og avfallsbransjen

  • 16. november 2003
  • 0 Kommentarer
I mediene jubles det over budsjettforliket og ansvarligheten roses. Detaljene og konsekvensene er det få som har satt seg inn i. Ved å studere forlikets ”inndekningsdokument” nærmere, finner vi noen overraskelser: 1. SluttbehandlingsavgiftenDet budsjetteres med økte inntekter fra sluttbehandlingsavgiften for avfall i størrelse 85 mill. kroner. I skrivende stund er det ikke klart hva dette konkret innebærer; økt avgift eller om den bebudete omleggingen iverksettes tidligere. 2. Mindre til...

RSS

Nyhetsarkiv