Rekordinnsamling av miljøfarlig avfall

  • 18. november 2002
  • 0 Kommentarer
Hittil i år er det innen 1. november kommet 430 tonn miljøfarlig avfall til ROAF, mot 320 tonn i hele 2001. ROAF deltok tidligere i vår i en landsomfattende kampanje for å bevisstgjøre forbrukeres forhold til miljøfarlig avfall, og Steensrud tror dette har vært med på å øke innleveringen av avfall.- Den lokale dugnadsinnsatsen har gitt norgesrekord i antall innsamlede røde bokser, og en sterk økning i innsamlet mengde miljøfarlig avfall, sier direktøren.Alle husstandene i Sørum kommune...

RSS

Nyhetsarkiv