NSAFs høringssvar til SFT om Avfallslista

  • 28. november 2001
  • 0 Kommentarer

NSAF arrangerer kjemikurs

  • 16. november 2001
  • 0 Kommentarer
Kurset vil bli ledet av en våre fremste veteraner – sivilingeniør Hans Lindemann Han er kjemiutdannet og har arbeidet i spesialavfallsbransjen i mer enn 20 år. Han vet derfor hvilke spørsmål og utfordringer som kan oppstå i vårt daglige arbeid. Før vi legger for mye arbeid og bestiller plass, ønsker vi imidlertid å få rede på hvor stor inntresse det er for å delta. Gi oss beskjed via E-post nsaf@fredrikstad.frisurf.no eller ta kontakt med Anne i vårt sekretariat telefon: 69 31 03...

Spørreundersøkelse om mottak av eksplosiver

  • 11. november 2001
  • 0 Kommentarer
Mottakere/innsamlere av spesialavfall har i sine tillatelser ikke anledning til å ta i mot eksplosivt avfall. Ved innsamling av spesialavfall fra private husholdninger dukker det likevel opp slikt avfall fra tid til annen. NSAF ønsker å kartlegge hvilket omfang dette problemet har for våre medlemmer.   Vi ber dere derfor om å returnere spørreskjemaet til vårt sekretariat innen 01.12.01. Brevet og undersøkelsen ble sendt samtlige medlemmer 6. november.

RSS

Nyhetsarkiv