Ny behandlings- og deponikapasitet: Departementet må ta rask beslutning!

Ny behandlings- og deponikapasitet: Departementet må ta rask beslutning!

  • 16. oktober 2018
  • 0 Kommentarer

NFFA har gitt høringssvar i forbindelse med konsekvensutredningen av mulig deponi for nøytralisert og stabilisert farlig avfall i Brevik. Vi tar ikke stilling til lokalisering av anlegg i Brevik og/eller Raudsand, men ber Klima- og miljødepartementet nå ta sin beslutning uten mer dveling. Dette av hensyn bl.a. til industrien som er avhengig av behandlings- og deponikapasitet, men også i omtanke for de ansatte i selskapene som arbeider for ny deponikapasitet i Norge.

 

 


Statsbudsjettet: Ingen store endringer innen farlig avfallsområdet

Statsbudsjettet: Ingen store endringer innen farlig avfallsområdet

  • 8. oktober 2018
  • 0 Kommentarer

Forslaget til statsbudsjett for 2019 synes ikke å inneholde noen revolusjonerende nyheter innen farlig avfallsområdet. Her er noen funn etter første gjennomlesning av budsjettet.


Kartlegging: NFFAs medlemmer oppfordres til innspill

Kartlegging: NFFAs medlemmer oppfordres til innspill

  • 2. oktober 2018
  • 0 Kommentarer

Miljødirektoratet ønsker å kartlegge mengder farlig avfall i Norge fram til 2030, og derav behov for behandlingskapasitet. Nå ønsker de utførende konsulentselskapene innspill fra NFFAs medlemmer.


RSS

Nyhetsarkiv