Høringsuttalelse fra NFFA: Ny definisjon av farlig avfall og endringer i EAL-listen

Høringsuttalelse fra NFFA: Ny definisjon av farlig avfall og endringer i EAL-listen

  • 26. oktober 2015
  • 0 Kommentarer
Avfallsregelverkets omfang og kompleksitet øker. Denne erkjennelsen er bakgrunn for noen av de kommentarer NFFA har i sin høringsuttalelse til nye kriterier for farlig avfall samt endringer i den europeiske avfallslisten. Vi registrerer at en del avfallstyper som konsekvens av endringene vil kunne skifte status fra ordinært avfall til farlig og omvendt.

Ytterligere endringer i Avfallsforskriften kommer i år!

Ytterligere endringer i Avfallsforskriften kommer i år!

  • 20. oktober 2015
  • 0 Kommentarer
I løpet av høsten gjennomføres tre sentrale endringer i Avfallsforskriften kapittel 11. Endringene er en konsekvens av Norges plikt til å harmonisere nasjonalt avfallsregelverk med regelverk i EU.

Utfyllbart skjema for basiskarakterisering tilgjengelig

  • 15. oktober 2015
  • 0 Kommentarer
NFFA har sammen med Norsk Industri, MEF og Avfall Norge bidratt til utarbeidelse av revidert veileder for avfall til deponi. Nå gir vi våre medlemmer tilgang til det standardskjemaet vi anbefaler for slik basiskarakterisering. Skjemaet er redigerbart for våre medlemmer.

Statsbudsjettet: En oppsummering for NFFAs medlemmer

Statsbudsjettet: En oppsummering for NFFAs medlemmer

  • 7. oktober 2015
  • 0 Kommentarer
Forslaget til statsbudsjett for 2016 varsler ikke om store endringer eller nyheter innen farlig avfallsområdet. NFFA makter heller ikke å identifisere forhold i Statsbudsjettet som skal bidra til at avfalls- og gjenvinningsindustrien får incitamenter til å bidra til EUs ambisjoner om den sirkulære økonomien.

RSS

Nyhetsarkiv