OBS-varsel: Gulvbelegg med klorparafiner

OBS-varsel: Gulvbelegg med klorparafiner

  • 27. oktober 2014
  • 0 Kommentarer
OBS-varsel til våre medlemmer: Gulvbelegg med store mengder klorparafiner! Stammer spesielt fra idrettshaller.

Statsbudsjettet: Bortfall av deponiavgift, avgiftsfritak og nasjonalt resultatmål

  • 8. oktober 2014
  • 0 Kommentarer
Avgiftsfritaket for spillolje fjernes. Det samme gjør deponiavgiften. Nasjonalt resultatmål for generering av farlig avfall avvikles. Fortsatt prioritering av farlig avfall i avfallspolitikken.

RSS

Nyhetsarkiv