NFFA-juristen: Utvilsom rett til å omklassifisere

NFFA-juristen: Utvilsom rett til å omklassifisere

  • 21. oktober 2013
  • 0 Kommentarer
Et NFFA-medlem har opplevd at Fylkesmannen setter i tvil retten til å omklassifisere i tilfeller hvor avfallsprodusent åpenbart har klassifisert feil. NFFA har utredet temaet gjennom vår jurist. Utredningen kan være aktuell også for andre NFFA-medlemmer.

Statsbudsjettet 2014: Viktige momenter for NFFAs medlemmer

Statsbudsjettet 2014: Viktige momenter for NFFAs medlemmer

  • 14. oktober 2013
  • 0 Kommentarer
NFFAs sekretariat har oppsummert de momenter som som bør være av spesiell interesse for våre medlemmer.

Destruksjon av Syria-våpen i Norge: Farlig avfallsbransjen kan spille viktig rolle!

Destruksjon av Syria-våpen i Norge: Farlig avfallsbransjen kan spille viktig rolle!

  • 10. oktober 2013
  • 0 Kommentarer
Flere NFFA-medlemmer har uttalt seg positive til å være bidragsytere dersom Syrias kjemiske våpen skal destrueres i Norge. Også NFFA har gitt en medieuttalelse i saken, ved å understreke bransjens kompetanse og samfunnsrolle.

NFFA-medlemmer: Møt ny leder i Stortingets miljø- og energikomité, Ola Elvestuen på Kick off for NHP på Bygg Reis deg 17. oktober

NFFA-medlemmer: Møt ny leder i Stortingets miljø- og energikomité, Ola Elvestuen på Kick off for NHP på Bygg Reis deg 17. oktober

  • 8. oktober 2013
  • 0 Kommentarer
Alle NFFA-medlemmer som håndterer byggavfall, er invitert til Bygg Reis Deg på Lillestrøm 17. oktober kl. 1000-1200 (Thon Hotel Arena Lillestrøm, møterom Svalbard). Her vil Nasjonal handlingsplan for bygg og anleggsavfall 2013-2016 (NHP3) bli presentert.

Resultat av pågående kontrollaksjon: Varsel om stans ved farlig avfallsbedrift!

Resultat av pågående kontrollaksjon: Varsel om stans ved farlig avfallsbedrift!

  • 1. oktober 2013
  • 0 Kommentarer
Som tidligere varslet NFFAs medlemmer, gjennomfører Miljødirektoratet tilsynsaksjoner overfor mottaksanlegg for farlig avfall i september. Vi vil følge opp resultatene, men registrerer at direktoratet nå varsler selskapet Sandnessjøen Gjenvinning AS om at deres anlegg ved Helgelandsbase vil bli pålagt å stanse.

RSS

Nyhetsarkiv