NFFAs kompetansepool i gang

  • 19. oktober 2011
  • 0 Kommentarer
NFFA får i økende grad spørsmål fra medlemmene om deklarasjonsproblematikk m.v. Noen av spørsmålene krever utredning og kontakt med opptil flere myndighetsorganer samt behandling i NFFAs kompetansepool hvor det sitter spisskompetanse innen bl.a. jus, ADR, radioaktivitet, HMS, avfallskjemi og deklarering. Denne kompetansepoolen kompletteres nå, og blir lansert etter årsskiftet som viktig funksjon i NFFAs bransjeordning ”Topp kompetent”.   Sekretariatet og kompetansepoolen behandler...

Statsbudsjettet: Ingen store nyheter om farlig avfall

  • 6. oktober 2011
  • 0 Kommentarer
Noen forhold verdt å nevne:  Avgift på deponering av avfall er foreslått økt med 1,4 % - d.v.s. fra 280 kr / t til 284 kr / t. Avgift på avfall som deponeres med dispensasjon fra deponiforbudet er foreslått økt med 1,5 % - d.v.s. fra 463 kr / t til 470 kr / t. Avgiftsplikten på HFK (hydrofluorkarboner) og PFK (perfluorkarboner)skal i prinsippet omfatte alle blandinger av HFK og PFK. Regjeringen foreslår å utvide avgiftsplikten til å omfatte HFK- og PFK-gasser som i dag ikke er...

RSS

Nyhetsarkiv