Statsbudsjettet: Lite nytt fra farlig avfallsområdet

  • 5. oktober 2010
  • 0 Kommentarer
Noen hovedmerknader fra NFFA side, er:   · Mer til miljøforskning og miljøovervåking · MEN, mindre til MD og KLIF · Noe midler til utredning av radioaktiv forurensning i ytre miljø     Forslag til statsbudsjett for 2011 viser i hovedsak en videreføring av dagens avfallspolitikk. Aktører i NFFAs medlemsmasse bør være fornøyd med at regjeringen vektlegger viktige områder som å begrense utslipp av miljøgifter. Ambisjonen er også å redusere avfallsmengdene. Historikk viser...

RSS

Nyhetsarkiv