Vi oppnår resultater i NHP

Vi oppnår resultater i NHP

 • 22. oktober 2009
 • 0 Kommentarer
Innsatsen er konsentrert rundt seks prioriterte fraksjoner (fluorholdige gasser, bromerte flammehemmere, ftalater, klorerte parafiner, PCB og treimpregneringsmidler). Det er de tre førstnevnte som var planlagt prioritert inneværende år. NFFA er representert ved prosjektleder Marit Lindstad.   Her er en oppsummert oversikt over aktiviteter: 1. Fluorholdige gasser (kassert isolasjon/ miljøskadelig skumplast) NFFA har sammen med gode hjelpere fått innført nytt avfallsstoffnummer for...

Veilederen nå lagt ut kun til NFFAs medlemmer

Veilederen nå lagt ut kun til NFFAs medlemmer

 • 22. oktober 2009
 • 0 Kommentarer
Veilederen finnes her i en ikke utskrifts- / kopierbar versjon.   Bestilling av trykt versjon kan gjøres via marit.lindstad@nffa.no.   Har du glemt passordet ditt på lukket området på NFFAs hjemmeside, kontakt sekretariatet.   Nedlastning av revidert Veileder for transport av farlig avfall  nedenfor. 

NFFA tar initiativ: Usikkerhet i returordningen for PCB-ruter

 • 22. oktober 2009
 • 0 Kommentarer
Norsk forening for farlig avfall (NFFA) er av ulike bransjekilder informert om at det har oppstått uenighet mellom Ruteretur og aktørene som håndterer isolerglassruter som kan inneholde PCB. NFFA ønsker ikke å ta stilling til avtaleforhold mellom Ruteretur AS og øvrige aktører. Vi er imidlertid opptatt av at returordninger for farlig avfall fungerer godt, har entydig regelverk som er lett forståelig for alle og med den konsekvens at innsamlingsgrad opprettholdes / økes. NFFA har henvendt seg...

Medlemsundersøkelsen: NFFA-medlemmene er viktigste aktører innen farlig avfall

Medlemsundersøkelsen: NFFA-medlemmene er viktigste aktører innen farlig avfall

 • 22. oktober 2009
 • 0 Kommentarer
Et annet interessant tall: 615.640 tonn av SFTs registrerte volum på 691.266 tonn farlig avfall, blir håndtert av NFFAs medlemmer – d.v.s. imponerende 89 prosent.   Tallene viser hvilken posisjon foreningen nå har innenfor farlig avfallsområdet. Fakta fra undersøkelsen blir viktig bl.a. i vår dialog med myndighetene. Styret retter varm takk til alle medlemmer som bidro i undersøkelsen. 92 prosent svarprosent er strålende!   Bildetekst: Styret i NFFA består av (fra...

Tema ADR 2009: Et helt nødvendig medlemsseminar!

 • 8. oktober 2009
 • 0 Kommentarer
NB: I følge ADR-regelverket Kap. 1.3. er aktørene forpliktet til regelmessig å oppdatere sitt personell innen lovverket. Seminaret tar utgangspunkt i dette kravet, og vil ved endt seminar gi deltakerne dokumentasjon på at dette kravet er innfridd. Seminaret gjennomgår plikter som forskriften pålegger avsender, transportør og mottaker inklusive det personale som har oppgaver i forhold til lasting, pakking og fylling av farlig gods / avfall. Stikkord for seminaret: Kort om forskriften,...

NFFA: Kommunene må følge opp avfallsplaner i byggsektoren

 • 7. oktober 2009
 • 0 Kommentarer
I høringssvaret fra NFFA understrekes bl.a følgende punkter: Fortsatt obligatorisk krav om kommunal godkjenning av avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse for å få igangsettingstillatelse. Dette er viktig bidrag til at farlig avfall fra bygg- og rivesektoren i økende grad tas forsvarlig hånd om Fortsatt obligatorisk krav om sluttrapporter. Dette for å underbygge seriøsitet og som et ”tvunget incitament” for at avfallsplaner virkelig utarbeides. Sluttrapportene er også viktig grunnlag...

RSS

Nyhetsarkiv