Avfallsmengdene øker i Norge

  • 31. oktober 2008
  • 0 Kommentarer
Veksten i farlig avfall er allikevel ikke helt reell, innrømmer Statistisk Sentralbyrå som henviser til forbedret datagrunnlag.   Tilsammen oppsto det i Norge 10,7 millioner tonn avfall i 2007. Økningen som er skjedd siden 1995 er større enn veksten i norsk økonomi. Avfall fra næringslivet utgjorde i 2007 hele 36 prosent (anslått til 3,9 mill. tonn) av den totale avfallsmengden.   I bygg- og anleggsnæringen oppstod det i 2007 1,5 mill. tonn avfall. Dette er en vekst...

Medlemsmøte om SFTs kontrollaksjoner

Medlemsmøte om SFTs kontrollaksjoner

  • 18. oktober 2008
  • 0 Kommentarer
I samarbeid med SFT inviterer Norsk forening for farlig avfall (NFFA) til åpent medlemsmøte/workshop i SFTs lokaler (Strømsveien 96, Oslo) torsdag 6. november kl. 10. Det blir servert enkel lunsj.   Temaet blir tilsynets kontrollaksjoner i vår bransje.   Spesiell oppmerksomhet vil bli rettet mot de avvikene som er gjengangere i bransjen. Agendaen er slik:   Innledning v/ SFT-direktør Ellen Hambro Resultater fra kontroller (v/ SFT og DSB) Eksempler på tiltak...

Nyttig studietur til Danmark

Nyttig studietur til Danmark

  • 17. oktober 2008
  • 0 Kommentarer
20 personer var med på studieturen 15. - 16. september med "danskebåten" til København. Spesielt hyggelig og nyttig var det at Hilde Sundt Skålevåg (SFT) og Eirik Wormstrand (Norsas) kunne delta. I sine presentasjoner ga de medlemmene nyttig informasjon om såvel SFTs reviderte strategi for farlig avfall og EUs nye rammedirektiv for avfall. NFFAs medlemmer bør merke seg flere forhold i det nye direktivet.  Oppsummert refererer vi nedenfor endel slike forhold (Eirik...

Statsbudsjettet: Farlig avfall fortsatt viktig utfordring

  • 8. oktober 2008
  • 0 Kommentarer
I budsjettet varsles at Regjeringen vil innføre gebyr for å søke om tillatelse for eksport av farlig avfall. Gebyret vil finansiere nye stillinger i SFT for kontroll og oppfølging av grensekryssende transport av avfall. SFT omorganiserer derfor nå sin avfallsseksjon. Det går videre fram at SFT har fått i oppdrag å vurdere en produsentansvarsordning for spillolje til erstatning for dagens avgift og refusjon. Dette arbeidet er allerede igangsatt, og NFFA har hatt møter med tilsynet i...

RSS

Nyhetsarkiv