Veileder for oljeutskillere ferdig

Veileder for oljeutskillere ferdig

  • 21. oktober 2007
  • 0 Kommentarer
Det er Oskar Jørgensen og Roar Hansen som har sittet i arbeidsgruppa. Noe av bakgrunnen for veilederen er at kommunene fra 1. januar 2007 har myndighet til å stille krav til oljeinnholdet i utgående avløpsvann fra et oljeutskilleranlegg. Fra NFFAs side har vi forsøkt å få med mest mulig informasjon nyttig for nettopp våre medlemmer.   Ved henvendelse til NFFAs sekretariat kan våre medlemmer gratis rekvirere ett eksemplar av veilederen.   NORVAR har sendt ut...

Statsbudsjettet: Farlig avfall en særlig utfordring

  • 5. oktober 2007
  • 0 Kommentarer
Departementet skriver at det fortsatt er nødvendig med fokus på avfallsfeltet, men viderefører arbeidet med avfall og gjenvinning uten særlige budsjettendringer. Som særlig utfordring utpekes ytterligere innsats overfor farlig avfall på avveier. 875 000 tonn helse- og miljøfarlig avfall gikk ifølge departementet til godkjent behandling i 2005, en økning på 2 pst. fra året før. 66 000 tonn av dette ble sendt til utlandet, resten ble behandlet ved norske anlegg. I tillegg ble 64 000...

RSS

Nyhetsarkiv