NFFA ber SFT bidra til endret informasjonspraksis

  • 26. oktober 2006
  • 0 Kommentarer
Last opp NFFAs brev nedenfor!

Ny storaksjon mot PCB

  • 23. oktober 2006
  • 0 Kommentarer
Fylkesmiljøvernsjef i Hordaland, Terje Aasen, åpnet PCB-aksjonen på Ytre Arna skole utenfor Bergen mandag 16. oktober. På skolen finnes miljøgiften i kondensatorer i lysarmatur og i mur. Det er konstatert PCB i grunnen rundt skolen som følge av utlekking. Under kontrollen fant miljøvernmyndighetene at kommunen har gode rutiner for PCB-håndtering og at PCB-forekomstene på skolen ikke er helsefarlige. Forurenset jord på lekeområdene er skiftet ut. Innsamling mer effektivt enn...

SFT: Ellen Hambro overtar etter Håvard Holm

  • 20. oktober 2006
  • 0 Kommentarer
Ekspedisjonssjef Ellen Hambro er i statsråd beskikket til direktør for Statens forurensningstilsyn. Stillingen er på åremål og gjelder for en periode på seks år. Ellen Hambro (42) tar over etter Håvard Holm som avslutter sitt andre åremål. Hun tiltrer stillingen som SFT-direktør på nyåret.  - Jeg er glad for å kunne utnevne en miljøfaglig svært kompetent person som ny SFT-direktør. Ellen Hambo er en dyktig, resultatorientert og engasjert leder, sier miljøvernminister Helen...

Statsbudsjettet for NFFA-medlemmer

  • 6. oktober 2006
  • 0 Kommentarer
De forhold som har mest interesse for vår bransje kan muligens oppsummeres slik: Statsbudsjettet opererer med tallet 80.000 tonn som er karakterisert til å være den mengden farlig avfall som er på avveie (av totalt 1 mill tonn farlig avfall som oppstår i Norge). Det blir fortsatt fokus på farlig avfall på avveie Forbud mot deponi av alt nedbrytbart avfall er fortsatt til vurdering, men det tas nå eventuelt sikte på å innføre en hjemmel for å gi unntak fra forbudet Det legges...

RSS

Nyhetsarkiv