Avfallsstoffnummer beholdes

  • 19. oktober 2001
  • 0 Kommentarer
På bakgrunn av ryktene har NSAF kontaktet SFT og poengtert viktigheten av fortsatt å benytte avfallsstoffnumrene som i dag. De fleste innsamlere av spesialavfall har et varekoderegister for fakturering som er basert på disse numrene. Et eventuelt bortfall av avfallsstoffnumrene vil kunne føre til at myndighetene og bransjen ikke snakker samme "språk" lenger. Fra EAK kodene ble innført og frem til i dag, har vi ved flere anledninger (Spesialavfallskonferansen, Kontaktmøte, m.m.) blitt...

RSS

Nyhetsarkiv