IED-seminar for avfalls- og gjenvinningsbransjen

IED-seminar for avfalls- og gjenvinningsbransjen

  • 23. januar 2019
  • 0 Kommentarer

Miljødirektoratet, Norsk Industri og Norsk forening for farlig avfall (NFFA) arrangerer seminar for avfalls- og gjenvinningsanlegg som omfattes av EUs industriutslippsdirektiv 8. mai.


Animasjonsfilm om brannsikkerhet

Animasjonsfilm om brannsikkerhet

  • 7. januar 2019
  • 0 Kommentarer

Brann i avfallsanlegg er dessverre fortsatt aktuelt tema. Batterier inn i avfallsstrømmen sammen med restavfall kan være utløsende faktor for brann. NFFA har bidratt til film om temaet. 


RSS

Nyhetsarkiv