Veileder for grenseverdier farlig avfall snart klar

Veileder for grenseverdier farlig avfall snart klar

 • 19. januar 2017
 • 0 Kommentarer

NFFA har mottatt en rekke nyttige innspill fra våre medlemmer. Høringen er nå avsluttet.


Arbeidet med NFFA-veilederen 2017 – 2019 er i gang!

Arbeidet med NFFA-veilederen 2017 – 2019 er i gang!

 • 19. januar 2017
 • 0 Kommentarer

NFFA-veilederen 2017-2019 planlegges lansert i forbindelse med Farlig avfallskonferansen 2017 i Stavanger i september. Dette blir den 6. reviderte, oppdaterte og utvidete utgaven.


Seminar for behandlingsanlegg 3. mai (kl. 1000 – 1500)

Seminar for behandlingsanlegg 3. mai (kl. 1000 – 1500)

 • 19. januar 2017
 • 0 Kommentarer

Vi minner om seminaret som gjennomføres i samarbeid mellom Miljødirektoratet, Norsk Industri og NFFA. Det understrekes at seminaret kun er for medlemmer med tillatelse fra Miljødirektoratet.


Dialogmøte med Miljødirektoratet 3. februar

Dialogmøte med Miljødirektoratet 3. februar

 • 19. januar 2017
 • 0 Kommentarer

NFFA skal ha dialogmøte med Miljødirektoratet 3. februar.


Omdømmeprosjektet inne i strategi- og tiltaksfasen

Omdømmeprosjektet inne i strategi- og tiltaksfasen

 • 19. januar 2017
 • 0 Kommentarer

NFFA takker alle som har latt seg intervjue og dermed gitt viktige føringer både for utarbeidelse av strategi og tiltak.


Vær obs på Miljøinformasjonsloven!

Vær obs på Miljøinformasjonsloven!

 • 19. januar 2017
 • 0 Kommentarer

På anmodning fra NFFA-medlem har vår jurist gjort vurdering av hvilken plikt et avfallsselskap har til å informere leverandør av avfallet om hvor avfallet eventuelt leveres videre (til slutt- eller annen behandling).


NFFA utnevnt som fagkyndig meddommer i Tingretten

NFFA utnevnt som fagkyndig meddommer i Tingretten

 • 19. januar 2017
 • 0 Kommentarer

Rettssaken vil pågå i Nedre Telemark tingrett 30. januar – 22. februar.


NFFA leder gruppe for Farlig avfall og miljøgifter i NHP og fortsetter sekretariatet

NFFA leder gruppe for Farlig avfall og miljøgifter i NHP og fortsetter sekretariatet

 • 19. januar 2017
 • 0 Kommentarer

Også i 2017 vil vi lede arbeidsgruppen for farlig avfall og miljøgifter i nettverket bak Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall.


NFFA gjenoppnevnt til "Kontaktforum for avfall" i 2017

NFFA gjenoppnevnt til "Kontaktforum for avfall" i 2017

 • 19. januar 2017
 • 0 Kommentarer

Forumet ble opprettet som oppfølging til Klima- og miljødepartementets strategi «Fra avfall til ressurs».


RSS

Nyhetsarkiv