Byggavfall: Materialstrømsanalyse klar

Byggavfall: Materialstrømsanalyse klar

 • 29. januar 2016
 • 0 Kommentarer
Rapporten er utarbeidet av NHP-nettverket (Nasjonal handlingsplan for bygg og anleggsavfall) hvor NFFA er sentral deltaker og har sekretariatsfunksjonen. Rapporten omhandler betong, gips og forurensede vinduer - og angir bl.a. hvordan det farlige avfallet håndteres.

Høringsuttalelse: Forslag om økte saksbehandlingsgebyrer

Høringsuttalelse: Forslag om økte saksbehandlingsgebyrer

 • 25. januar 2016
 • 0 Kommentarer
NFFA har avgitt høringsuttalelse i forbindelse med Miljødirektoratets forslag om å endre saksbehandlingsgebyret for import / eksport av avfall.

Forsvarlig behandling av farlig avfall og gjenvinnbare fraksjoner

Forsvarlig behandling av farlig avfall og gjenvinnbare fraksjoner

 • 21. januar 2016
 • 0 Kommentarer
NFFA har mottatt flere henvendelser fra medlemmer som ber om en juridisk vurdering av når en avfallsbehandler / godkjent mottak plikter å dekomponere avfallsfraksjonen for å skille ut potensielt farlige komponenter. Temaet er blitt ytterligere aktualisert på grunn av ambisjonene om "sirkulær økonomi".

Seminar for behandlingsanleggene 31. mai

Seminar for behandlingsanleggene 31. mai

 • 21. januar 2016
 • 0 Kommentarer
Miljødirektoratet, Norsk Industri og Norsk forening for farlig avfall (NFFA) arrangerer også i år seminar for farlig avfallsanlegg med tillatelse fra Miljødirektoratet.

NFFA og forbrenning av farlig avfall

 • 13. januar 2016
 • 0 Kommentarer
I forbindelse med et innlegg NFFA holdt i Kontaktforum for avfall som innledning til diskusjon, vil vi understreke at NFFA og våre styrende organer ikke har fattet beslutning som tilkjennegir at foreningen har generell og betingelsesløs skepsis mot forbrenning som en av nedstrømløsningene for farlig avfall.

Ny informasjon om elektronisk deklarering

Ny informasjon om elektronisk deklarering

 • 11. januar 2016
 • 0 Kommentarer
Miljødirektoratet har svart på NFFAs "erfaringsnotat" knyttet til e-deklarering. Svaret inneholder flere avklaringer på de spørsmål medlemmene har stilt etter å ha tatt i bruk Avfallsdeklarering.no

Kompetansekrav har skapt informasjonsbehov

Kompetansekrav har skapt informasjonsbehov

 • 5. januar 2016
 • 0 Kommentarer

NFFA registrerer usikkerhet i medlemsmassen om hvordan kravet om dokumentert kompetanse om farlig avfall skal tolkes. I nyhetsbrev nettopp sendt våre medlemmer har vi forsøkt å klarlegge temaet.


RSS

Nyhetsarkiv