Seminar om kontrollaksjonene: Programmet er klart!

  • 27. januar 2014
  • 0 Kommentarer
Seminaret 12. februar vil gi innsikt i resultatene av myndighetenes kontrollaksjoner. Her vil både Miljødirektoratet og bransjen få anledning til å utveksle synspunkter. Det vil bli innlegg om regelverk og krav innenfor de områder hvor det er funnet flest avvik.

Avvikssituasjonen: Samling for medlemmene 12. og 13. februar

Avvikssituasjonen: Samling for medlemmene 12. og 13. februar

  • 10. januar 2014
  • 0 Kommentarer
NFFA inviterer til fagsamling for medlemmene 12. februar. Her vil vi presentere, analysere og diskutere avvikene. Ambisjonen er å gi ideer som kan danne grunnlag for korrigerende tiltak i den enkelte virksomhet. Samlingen vil også resultere i tilbakemeldinger som bør gis myndighetene om måten kontrollene blir gjennomført på, grunnlagene avvikene gis på m.v. Vi oppfordrer våre medlemmer til å stille! 13. februar gjennomføres NFFAs kurs i risikovurdering.

RSS

Nyhetsarkiv