Internhøring i NFFA: Forslag til retningslinjer for byggavfall

Internhøring i NFFA: Forslag til retningslinjer for byggavfall

  • 23. januar 2013
  • 0 Kommentarer
Enkelte av våre medlemmer erfarer ukunnskap hos avfallsprodusentene om deres ansvar for basiskarakterisering av alt avfall som skal til deponi. Disse medlemmene ønsker en felles retningslinje spesielt i forhold til basiskarakterisering av byggavfall. NFFA gjennomfører nå en intern høring av forslag til slik retningslinje.

Refusjonsolje: KLIF med egen nettside og spørrekasse

Refusjonsolje: KLIF med egen nettside og spørrekasse

  • 23. januar 2013
  • 0 Kommentarer
Det har lenge vært behov for enklere kommunikasjon mellom refusjonsanleggene, KLIF og Cowi (Norsas). Nå har KLIF gjort noe med det.

RSS

Nyhetsarkiv