Veileder for transport av farlig avfall kommer i mai

Veileder for transport av farlig avfall kommer i mai

 • 19. januar 2011
 • 0 Kommentarer
Som kjent er dette den tredje utgaven av veilederen, som er blitt godt utbredt. For mange som håndterer, deklarerer og transporterer farlig avfall er den et daglig hjelpemiddel. NFFA og AS Farlig Gods er fast besluttet på å gjøre den reviderte veilederen til en enda større suksess enn 2009 utgaven.Lanseringen skjer i forbindelse med Farlig Gods-konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 24. mai. ADR-forskriften i ny revidert utgave gjennomgås nå i...

Radioaktivt avfall: Behov for veiledning

 • 19. januar 2011
 • 0 Kommentarer
Det nye miljøregelverket for radioaktivt avfall trådte som kjent i kraft ved årsskiftet. Myndighetene holder på med utarbeidelse av veiledningsmateriell og NFFA fikk nylig oversendt på høring veileder til petroleumsindustrien. Denne er sendt de medlemmer som er med i vår referansegruppe. Andre av våre medlemmer som ønsker denne til gjennomsyn, bes å ta kontakt med sekretariatet.   NFFA har nok en gang tatt et initiativ overfor Strålevernet og bedt om at veiledningsmateriell overfor...

Nytt deklarasjonsskjema

Nytt deklarasjonsskjema

 • 19. januar 2011
 • 0 Kommentarer
På det nye skjemaet framkommer en rekke nye avfallstoffnummer (ref. Informasjon 16-2010 fra NFFA). De nye numrene er knyttet til avfall med radioaktivitet over grenseverdiene. I tillegg er det opprettet nye stoffnumre på avfall som inneholder klorparafiner, henholdsvis 7158 og 7159 samt for gasser i trykkbeholdere 7261. Numre som utgår er knyttet til maling, lim og lakk (2-komponent og vannbasert), henholdsvis 7052 og 7053 samt medisinavfall 7153.   Se 1. side på det nye...

Ny NFFA-brosjyre

 • 19. januar 2011
 • 0 Kommentarer
Dere finner brosjyren i PDF-fullformat her.

NHP: NFFA har nå overtatt flere lederroller

NHP: NFFA har nå overtatt flere lederroller

 • 19. januar 2011
 • 0 Kommentarer
Vårt forslag til ny organisering ble tiltrådt før jul, og innebærer bl.a. at NFFA overtar sekretærfunksjonen. Arbeidet for øvrig skjer nå i tre arbeidsgrupper: Farlig avfall. Ledes av NFFA. Øvrige deltakere er KLIF, Statens Vegvesen, Glass- og fasadeforeningen, Rådgivende Ingeniørers Forening, Byggenæringens Landsforening Industriell gjenvinning. Ledes av Norsk Industri. Øvrige deltakere er Glass- og fasadeforeningen, Maskinentreprenørenes forbund, Statens Vegvesen, Byggenæringens...

NFFA har utredet avfallsstoffnummer 7153: Medisinsk avfall er ikke farlig avfall

 • 19. januar 2011
 • 0 Kommentarer
Fra KLIF har NFFA nå fått bekreftet at dette nummeret ikke skal brukes. Hverken risiko / smittefarlig avfall eller medisiner er deklarasjonspliktig i henhold til det norske deklarasjonssystemet. Det er følgelig feil at nummeret er oppført på deklarasjonsskjemaets serienummer 010, som fortsatt mange bruker. I følge statistikken til Norsas er det i årene 2005 til og med 2009 deklarert betydelige mengder på dette nummeret. Toppåret var 2006 med 773.096 kilo (les ev. mer på...

Misfornøyd med nye vilkår i refusjonsordningen for spillolje

 • 19. januar 2011
 • 0 Kommentarer
Eksempelvis oppfatter vi det urimelig at det ikke gis pålegg om å peile startpunktet, men samtidig pålegges å kalibrere andre instrumenter. Dette er en endring som medfører at det å ha kalibrete tanker og peilebånd blir enda mer meningsløst. Videre vil de nye kravene / standardene for analyser ha som konsekvens at det fra 01.01.2012 ikke finnes laboratorier i Norge som kan analysere i henhold til kravene i refusjonsordningen. Det er i dag to laboratorier som analyserer refusjonsolje,...

Kurset Transport av farlig avfall fulltegnet!

 • 19. januar 2011
 • 0 Kommentarer
Vi har fått flere henvendelser om nytt kurs i løpet av våren, og kan bekrefte at dette er besluttet gjennomført. Vi kommer tilbake med tid og sted. Forhåndsmeld til interesse for neste kurs her!

Husk Byggavfallskonferansen!

 • 19. januar 2011
 • 0 Kommentarer
NFFA har sittet i programkomiteen. Både NFFA-medlemmer og sekretariatet skal på talerstolen. Konferansen arrangeres i Oslo 10. og 11. februar. Se programmet her. Det er ennå anledning til å melde seg på.

Fokus på klorparafiner

 • 19. januar 2011
 • 0 Kommentarer
NFFA vil i 2011 gjennom sin rolle i NHP (Nasjonal handlingsplan for bygg og anleggsavfall) innta en pådriverrolle for at det kommer på plass en nedstrømsløsning for håndtering av avfall inneholdende klorparafiner. Nye avfallstoffnumre er nå på plass for dette avfallet. Som konsekvens av dette er avfall med klorparafininnhold over grenseverdiene for farlig avfall nå deklarasjonspliktig.   Farlig avfallsgruppen i NHP har hatt problemstillingen oppe ved flere anledninger og dette...

Farlig avfallskonferansen 2011 i Tromsø!

Farlig avfallskonferansen 2011 i Tromsø!

 • 19. januar 2011
 • 0 Kommentarer
Den 24. Farlig avfallskonferansen i rekken blir arrangert på Rica Ishavshotell i Tromsø 20. og 21. september. Hotellet ligger sentralt til i sentrum av Tromsø, også kalt Nordens Paris. Unikt beliggende på kaikanten strekker hotellet seg utover i Tromsøsundet med flott utsikt over havneområdet, Ishavskatedralen og Tromsdalen.   Arbeidsgruppen er allerede godt i gang, og kan love et matnyttig faglig og sosialt engasjerende program. Fjorårets konferanse hadde 275 deltakere, og vi...

Bransjeordningen presentert for Miljøverndepartementet

Bransjeordningen presentert for Miljøverndepartementet

 • 19. januar 2011
 • 0 Kommentarer
Som medlemmene er kjent med, arbeides NFFA med å innføre en bransjeordning for våre medlemmer. Innholdet i ordningen vil medføre en helt ny måte for medlemmene å holde seg oppdatert kompetansemessig, sette oss i bedre stand til å være forberedt på endringer i krav fra myndighetene og skape forståelse for å forbli en konkurransesterk aktør innen farlig avfallsbransjen. NFFAs plan er å legge fram ordningen for årsmøtet til våren. Arbeidet med bransjeordningen ble presentert for...

RSS

Nyhetsarkiv