NFFA-styret i Brevik

NFFA-styret i Brevik

  • 23. januar 2008
  • 0 Kommentarer
Fraværende på dette styremøtet var Aina Kristiansen, Frode Grindheim og Erik Erlien. Fra venstre på bildet ser vi imidlertid Arne Paulsrud, Fredrik Gaustad, Jan Rolf Bekkevold, Bjørn Roger Broen samt styreleder Roar Hansen. Helt til venstre ses Renors Birger Skårsmoen som var omviser på anlegget. Bak kameraet - og følgelig ikke med på bildet - står nestleder i styret, Leif W. Larsen.

PCB-seminar i Trondheim

  • 7. januar 2008
  • 0 Kommentarer
Seminaret gjennomføres i samarbeid med NGU, Renas, Ruteretur, BNL og NELFO. PCB som miljø- og helseproblem er temaet for seminaret som vil redegjøre for arbeidet med denne miljøgiften i de nordiske landene.   Utfasingen av PCB - som også NFFA medlemmer har vært med på å realisere - har spart samfunnet og enkeltmennesker både for kostnader og helselidelser. På seminaret vil det vises eksempler på hvordan det praktiske arbeidet har vært gjennomført.   Se hele programmet for...

RSS

Nyhetsarkiv