Ingen felles garantiordning for NFFA-medlemmer

  • 31. januar 2006
  • 0 Kommentarer
Bakgrunnen for NFFAs arbeid har vært SFTs krav om at det heretter skal stilles økonomisk sikkerhet ved mottak av farlig avfall. Sikkerhetsstillelsen skal dekke kostnader ved sanering av gjenværende lager av farlig avfall, eksempelvis etter konkurs.  I noen tid har vi utredet mulighetene for en bransjeordning, eksempelvis stiftelse, fond eller rett og slett en kollektiv avtale med sikkerhetsstiller. Etter kontakt både med flere forsikringsselskaper, banker og andre...

Informasjon om årets kontrollaksjon på medlemsmøtet!

  • 26. januar 2006
  • 0 Kommentarer
Aksjonen i år er oppfølger til tilsvarende landsomfattende aksjon i 2004. Det er May-Anita Dolmseth Hoel fra SFT som vil holde orienteringen. Sted er vårt sekretariat i Industriens Hus, Oscarsgate 20. Møtet starter kl. 1100 og vil i hovedsak dreie seg om NFFAs medlemstilbud om sertifisering. Avslutning ca 1400.     Vær rask med påmeldingen til marit.holtermann.foss@norskindustri.no. Frist for påmelding er 31. januar.     

NFFA lanserer tilbud om sertifisering for medlemsbedriftene

  • 13. januar 2006
  • 0 Kommentarer
Hvorfor sertifisere bedriften? Her er noen gode grunner: 1.      Gir bedriften din konkurransekraft: Marked og kunder krever i økende grad sertifisering fordi det betyr trygghet for at man har inngått avtale med en seriøs leverandør. ”Forskrift om offentlige anskaffelser” vil over tid i praksis utelukke de leverandører som ikke er sertifisert. 2.      Styrker din bedrift i forholdet til SFT og myndighetene: Erfaring fra sertifiserte...

SFT planlegger kontrollaksjoner i år: Viktig forespørsel til NFFA-medlemmene!

  • 5. januar 2006
  • 0 Kommentarer
I eget nyhetsbrev til medlemmene har vi nå informert om bakgrunnen for dette møtet. Det er viktig at medlemmene melder til NFFA hvilke erfaringer de har med SFTs kontroller. Disse innspillene vil vi (selvsagt uten kildeangivelse) referere på møtet.   Vi vet at mange av våre medlemmer sitter med ulike erfaring fra SFTs kontroller. Ring eller mail oss om disse erfaringene i god tid innen 18. januar!  Ref. forøvrig utsendt Nyhetsbrev (kun tilgjengelig for medlemmer).

RSS

Nyhetsarkiv