Årets møteprogram er klart :

  • 31. januar 2003
  • 0 Kommentarer
  Møteplan for 2003: 27. februar                   Styremøte 10 – ca. 14 31. mars                      Årsmøte m/ etterfølgende medlemsmøte  24. april                       Styremøte 10 – ca....

NSAF kommenterer "Bergenssaken"

  • 15. januar 2003
  • 0 Kommentarer
Norsk Spesialavfallsforening (NSAF) registrerer funnet av cyanid på et ubetjent mottak for spesialavfall i Bergen som lite oppsiktsvekkende. Foreningen har gjentatte ganger advart Statens forurensningstilsyn (SFT) om at det bare er et tidsspørsmål når alvorlige uhell vil skje ved slike mottaksstasjoner. Advarselen ble senest fremført av styreformann Roar Hansen (bildet) i NSAF i et foredrag under Spesialavfallskonferansen i Sandefjord for bare få måneder siden, og med representanter for...

RSS

Nyhetsarkiv