Avfallslista: NSAF møter forståelse i SFT

  • 16. januar 2002
  • 0 Kommentarer
Tirsdag 15.01.2002 hadde NSAF, representert ved formannen Roar Hansen og nestformannen Magne Thingnæs, et møte med SFT for å diskutere forslag til ny Spesialavfallsforskrift/Avfallsliste. Tilstede var også Thoralf Thorsen fra Prosessindustriens Landsforening (PIL). Bakgrunnen for møtet, var NSAFs høringsuttalelse angående Spesialavfallsforskriften, der NSAF i relativt sterke ordelag kritiserer SFT for å lage en forskrift som er svært utilgjengelig for praktikerne i bransjen. Les omtalen av...

Komplett stoffliste på Miljøstatus i Norge

  • 4. januar 2002
  • 0 Kommentarer
Det er nå hele 2928 stoffer som er helse-, miljø-, brann- og/eller eksplosjonsfarlige som beskrives nå på nettstedet. Les mer her!  

RSS

Nyhetsarkiv