Første fagbok innen området: NFFA-juristen utarbeider praktisk anvendelig bok i avfallsrett

Første fagbok innen området: NFFA-juristen utarbeider praktisk anvendelig bok i avfallsrett

Einar Bratteng, NFFAs juridiske rådgiver, som tidligere har arbeidet i Miljøverndepartementet med ansvar for avfallsområdet og som også i flere år har jobbet som advokat innenfor avfallsfeltet skal i samarbeidet med Universitetsforlaget utgi en bok om "Avfallsrett", som vil bli gitt ut sommeren 2020.

Avfallsområdet er et av de viktigste og mest kompliserte innenfor EUs miljørett, med flere omfattende direktiver og forordninger og en rekke avgjørelser av EU-domstolen, som gjør det krevende for brukerne å benytte regelverket.

Boken er tiltenkt å være en praktisk veiledning for de som arbeider innenfor avfallsfeltet, slik at fremstillingen følger de ulike leddene i verdikjeden av behandling av avfall fra det oppstår til det er gjenvunnet / sluttbehandlet. Boken vil dekke følgende ledd i verdikjeden:

  • Avfallet oppstår (avfallsdefinisjonen)
  • Lagring av avfall
  • Levering av avfall
  • Innsamling av avfall
  • Mottak av avfall
  • Eksport  /import av avfall
  • Behandling av avfall
  • Sluttbehandling (forbrenning og deponering)
  • Hvem eier avfallet?
  • Erstatningsansvar for avfall

I tillegg vil boka ta for seg en del grunnleggende begreper innenfor avfallsretten samt forholdet mellom EU-retten og forurensningsloven mv. Forhåpentligvis vil dette gjør det lettere for avfallsaktørene og orientere, bruke og forstå reglene som regulerer behandling og håndtering av avfall.

Dersom noen har innspill til temaer de opplever som problematisk og ønskes dekket så kom gjerne med disse innspillene til: einar.bratteng@nffa.no. Det er særlig aktuelt med problemstillinger knyttet til mottaksfasen av avfall, samt forbrenning og deponering.


Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Nyhetsarkiv