Meld deg på NFFA-kurs i januar: Få fersk bransjekunnskap gjennom vårt styrkede medlemstilbud!

Meld deg på NFFA-kurs i januar: Få fersk bransjekunnskap gjennom vårt styrkede medlemstilbud!

Kursene i januar er oppdatert med «siste nytt» fra NFFAs dialog med tilsynsmyndighetene. Viktig del av kursinnholdet også denne gang er medlemmenes erfaringer, utfordringer, behov for klargjøringer samt forståelse for riktig tolkning av både regelverk og hva som er best bransjepraksis.

Kursene i januar er åpne for alle medlemmer, og påmelding pågår nå. Merk at alle NFFAs kurs også kan gjennomføres internt hos våre medlemmer. Kunder og forbindelser kan da inviteres. Se kursprogrammet for 2019 i vår aktivitetskalender på hjemmesiden. Her fremgår aktuelle datoer medlemmene kan legge bedriftsinterne kurs sammen med oss som bransjeorganisasjon. Vær tidlig ute med reservasjon! Om ønskelig, kan egnede ressurser hos medlemmet bidra aktivt i undervisningen på våre bedriftsinterne kurs. NFFA tilrettelegger kursmateriell for alle deltagere. Ta kontakt for pristilbud m.v. på bedriftsinternt arrangement.   

Tilrettelagt opplæring for NFFAs medlemmer underbygger flere kompetansekrav i ett kurs!

NFFAs kurs er brukerstyrte. Vi er kurstilbyder kun med interesser som bransjeorganisasjon. I denne sammenheng tilbyr vi opplæring som bidrar til at flere lovpålagte krav underbygges. Varigheten på våre kurs er fra 6 til 8 undervisningstimer. Les mer om kursenes innhold her.

NFFAs ambisjon er å bidra aktivt til styrking av bransjens renomme gjennom økt fokus på kompetansehevende tiltak. I forberedelsene til alle NFFAs arrangement er det derfor tett dialog med myndigheter og samarbeid med en rekke relevante kompetansemiljøer både i og utenfor medlemsmassen.  

Bekreftelse på dokumentert opplæring fra NFFA

Deltakerne får personlig Opplæringsbevis signert bransjeorganisasjonen NFFA. Her beskrives hvilke lovbestemmelser kurset underbygger. I tillegg får virksomheten kursdeltaker er ansatt i et eget NFFA-signert dokument. Her bekrefter vi som bransjeorganisasjon at virksomheten har hatt deltakere på kurset og hva opplæringen har omfattet.

Opplæringsbeviset og bekreftelsen virksomheten mottar, er viktig dokumentasjon på kravet til tilstrekkelig kompetanse. Medlemmer journalfører, oppbevarer og refererer til dette materiellet bl.a. overfor kunder, samarbeidspartnere og i forbindelse med tilsyn. Det bidrar til at medlemmet har oversikt over tilgjengelig kompetanse, tidspunkt for oppdateringsbehov m.v.

 

Referanser og tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltakere

NFFA har siden 2012 benyttet evalueringsskjemaer på alle kurs. De gir oss innspill som gjør kursene våre til «ferskvare» og bidrar til kontinuerlig forbedring. Tilbakemeldingene fra de mange hundre som hittil har deltatt på NFFA-kurs, viser svært høy grad av tilfredshet.

Les mer om NFFAs grunnkurs i januar!


Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Nyhetsarkiv