Ny behandlings- og deponikapasitet: Departementet må ta rask beslutning!

Ny behandlings- og deponikapasitet: Departementet må ta rask beslutning!

NFFA har gitt høringssvar i forbindelse med konsekvensutredningen av mulig deponi for nøytralisert og stabilisert farlig avfall i Brevik. Vi tar ikke stilling til lokalisering av anlegg i Brevik og/eller Raudsand, men ber Klima- og miljødepartementet nå ta sin beslutning uten mer dveling. Dette av hensyn bl.a. til industrien som er avhengig av behandlings- og deponikapasitet, men også i omtanke for de ansatte i selskapene som arbeider for ny deponikapasitet i Norge.

 

 

Les NFFAs høringssvar her!

Foto: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen.


Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Nyhetsarkiv