Informativt teknologiseminar om flyveaske

Informativt teknologiseminar om flyveaske

Over 40 påmeldte viste interesse for fagseminar om behandling av flyveaske. Deltakerne fikk innsyn i to rapporter utarbeidet henholdsvis av SINTEF og Norsk Energi på vegne av NOAH.

Det var Michael Becidan som presenterte SINTEF sin rapport, mens Morten H. Soma stod for presentasjonen av rapporten fra Norsk Energi. 

Rapportene ble brukt som utgangspunkt for diskusjon om framtidens behandlingsløsninger for flyveaske. Dette ikke minst sett i sammenheng med gjenvinningsmulighetene i denne betydelige avfallsfraksjonen.

Både de frammøttes engasjement - og ikke minst deltakerne i panelsamtalen ledet av Norsk Industris Bror Yngve Rahm - bidro til et opplysende seminar. Paneldeltakere var Per Bakke (Oil in Water), Johnny Stuen (EGE/Oslo kommune), Egil Solheim (NOAH) og Jonas Wibom (RagnSells).

Etter seminaret framstår det udiskutabelt at det fortsatt kreves betydelig FoU-arbeid med dertil hørende investeringer, avklaringer knyttet til teknologi, kommersielle forhold m.v. før ressursene i flyveaske kan utnyttes. Spørsmålet om ytterligere økt samarbeid blant interessentene innenfor flyveaske, framstår derfor sentralt. NFFA vil ta initativ overfor andre bransjeorganisasjoner til å diskutere mulighetene for å initiere slikt tettere samarbeid. 

Her er presentasjonene holdt av henholdsvis Norsk Energi og SINTEF

NOAHs hjemmeside ligger rapportene i fullstendig format.


Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Nyhetsarkiv