NFFA om Elvestuens ekspertutvalg: Må ha relevant, industriell kompetanse

NFFA om Elvestuens ekspertutvalg: Må ha relevant, industriell kompetanse

 • 22. mars 2019
 • 0 Kommentarer

Milljøvernminister Ola Elvestuen skal opprette ekspertutvalg med formål å utrede fremtidige behandlingsmetoder for farlig avfall, og ikke minst mulighetene for reduksjon samt gjenvinning av nyttige bestanddeler i det farlige avfallet. Utvalgets mandat er ikke utformet, men NFFA har i brev til ministeren uttrykt synspunkter på hvilken kompetanse som bør være representert i utvalget. 


Informasjonsskriv om riktig håndtering av batterier

Informasjonsskriv om riktig håndtering av batterier

 • 19. mars 2019
 • 0 Kommentarer

Sammen med andre bransjeorganisasjoner har NFFA utarbeidet informasjonsskriv om riktig håndtering av brukte batterier. Slike batterier utgjør betydelig brannrisiko når de kommer inn i avfallskjeden. 


Varsling: Tilsyn av tankanlegg over hele landet

Varsling: Tilsyn av tankanlegg over hele landet

 • 13. mars 2019
 • 0 Kommentarer

Miljødirektoratet ber NFFA informere våre medlemmer om tilsyn av tankanlegg over hele landet. Aksjonen har nå startet.


Første fagbok innen området: NFFA-juristen utarbeider praktisk anvendelig bok i avfallsrett

Første fagbok innen området: NFFA-juristen utarbeider praktisk anvendelig bok i avfallsrett

 • 6. mars 2019
 • 0 Kommentarer

Einar Bratteng, NFFAs juridiske rådgiver, som tidligere har arbeidet i Miljøverndepartementet med ansvar for avfallsområdet og som også i flere år har jobbet som advokat innenfor avfallsfeltet skal i samarbeidet med Universitetsforlaget utgi en bok om "Avfallsrett", som vil bli gitt ut sommeren 2020.


Nyttig informasjon fra dialogmøte om brann:131 branner, økt brennverdi, myndighetstilsyn på avfallsanlegg blir planlagt

Nyttig informasjon fra dialogmøte om brann:131 branner, økt brennverdi, myndighetstilsyn på avfallsanlegg blir planlagt

 • 3. mars 2019
 • 0 Kommentarer

Med bakgrunn i 131 branner i avfallsanlegg de siste tre årene, har Miljødirektoratet og DSB besluttet samarbeid. NFFA var blant de som nylig deltok på dialogmøte med myndighetene, og aktivt ga innspill. NFFA poengterte bl.a. av brennverdien i avfall de siste 15 årene kan være økt med ca. 50 %. Direktoratene skal forøvrig planlegge felles tilsynsaksjon på avfalls- og gjenvinningsanlegg. Nedenfor bringer vi nyttig informasjon fra dialogmøtet.


Arbeidsgruppe i NFFA: Medlemmene bør lese myndighetenes retningslinje for tilsyn!

Arbeidsgruppe i NFFA: Medlemmene bør lese myndighetenes retningslinje for tilsyn!

 • 11. februar 2019
 • 0 Kommentarer

En arbeidsgruppe bestående av representanter for NFFAs styre har gjennomgått "Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil". Arbeidsgruppens oppfordring er: Denne retningslinjen bør medlemmene lese!


Øyeblikksbilde fra NFFA

Øyeblikksbilde fra NFFA

 • 3. februar 2019
 • 0 Kommentarer

Akkurat nå: Viktige innspill til rapport om gjenvinning av farlig avfall, kommende myndighetsmøte om brann i avfallsanlegg, medlemmene bruker hyppig NFFA til faglig støtte, og: Fulltegnet kurs i januar, men nye muligheter utover våren.  


IED-seminar for avfalls- og gjenvinningsbransjen

IED-seminar for avfalls- og gjenvinningsbransjen

 • 23. januar 2019
 • 0 Kommentarer

Miljødirektoratet, Norsk Industri og Norsk forening for farlig avfall (NFFA) arrangerer seminar for avfalls- og gjenvinningsanlegg som omfattes av EUs industriutslippsdirektiv 8. mai.


Animasjonsfilm om brannsikkerhet

Animasjonsfilm om brannsikkerhet

 • 7. januar 2019
 • 0 Kommentarer

Brann i avfallsanlegg er dessverre fortsatt aktuelt tema. Batterier inn i avfallsstrømmen sammen med restavfall kan være utløsende faktor for brann. NFFA har bidratt til film om temaet. 


Meld deg på NFFA-kurs i januar: Få fersk bransjekunnskap gjennom vårt styrkede medlemstilbud!

Meld deg på NFFA-kurs i januar: Få fersk bransjekunnskap gjennom vårt styrkede medlemstilbud!

 • 12. desember 2018
 • 0 Kommentarer

Kursene i januar er oppdatert med «siste nytt» fra NFFAs dialog med tilsynsmyndighetene. Viktig del av kursinnholdet også denne gang er medlemmenes erfaringer, utfordringer, behov for klargjøringer samt forståelse for riktig tolkning av både regelverk og hva som er best bransjepraksis.


Viktige presiseringer: Transport av litiumbatterier som avfall

Viktige presiseringer: Transport av litiumbatterier som avfall

 • 16. november 2018
 • 0 Kommentarer

Medlemmer av NFFA melder om usikkerhet knyttet til praktisering av farlig gods-regelverket i sammenheng med litiumbatterier. NFFA har hatt dialog med DSB, som også har fått spørsmål spesielt etter at temaet ble omtalt på Farlig avfallskonferansen.


"Hva gjør avfall farlig?" revideres nå: Versjon 3 lanseres i februar!

"Hva gjør avfall farlig?" revideres nå: Versjon 3 lanseres i februar!

 • 13. november 2018
 • 0 Kommentarer

NFFA har sammen med Forum for miljøkartlegging- og sanering startet revisjonen av det digitale veiledningsmateriellet «Hva gjør avfall farlig?». Ny utgave vil etter planen foreligge medio februar, og tilgjengeliggjøres her på NFFAs hjemmeside.


Nytt læreverk for fagbrev i gjenvinningsfaget: Farlig avfall i eget kapittel

Nytt læreverk for fagbrev i gjenvinningsfaget: Farlig avfall i eget kapittel

 • 2. november 2018
 • 0 Kommentarer

Sammen med andre bransjeforeninger har NFFA deltatt i utviklingen av nytt læreverk for gjenvinningsfaget. Farlig avfall har nå for første gang et eget kapittel i fagopplæringen. Læreverket leder fram til fagbrev i gjenvinningsfaget og med yrkestittel gjenvinningsoperatør.


Ny behandlings- og deponikapasitet: Departementet må ta rask beslutning!

Ny behandlings- og deponikapasitet: Departementet må ta rask beslutning!

 • 16. oktober 2018
 • 0 Kommentarer

NFFA har gitt høringssvar i forbindelse med konsekvensutredningen av mulig deponi for nøytralisert og stabilisert farlig avfall i Brevik. Vi tar ikke stilling til lokalisering av anlegg i Brevik og/eller Raudsand, men ber Klima- og miljødepartementet nå ta sin beslutning uten mer dveling. Dette av hensyn bl.a. til industrien som er avhengig av behandlings- og deponikapasitet, men også i omtanke for de ansatte i selskapene som arbeider for ny deponikapasitet i Norge.

 

 


Statsbudsjettet: Ingen store endringer innen farlig avfallsområdet

Statsbudsjettet: Ingen store endringer innen farlig avfallsområdet

 • 8. oktober 2018
 • 0 Kommentarer

Forslaget til statsbudsjett for 2019 synes ikke å inneholde noen revolusjonerende nyheter innen farlig avfallsområdet. Her er noen funn etter første gjennomlesning av budsjettet.


Kartlegging: NFFAs medlemmer oppfordres til innspill

Kartlegging: NFFAs medlemmer oppfordres til innspill

 • 2. oktober 2018
 • 0 Kommentarer

Miljødirektoratet ønsker å kartlegge mengder farlig avfall i Norge fram til 2030, og derav behov for behandlingskapasitet. Nå ønsker de utførende konsulentselskapene innspill fra NFFAs medlemmer.


Farlig avfall 2018: Her er foredragene!

Farlig avfall 2018: Her er foredragene!

 • 20. september 2018
 • 0 Kommentarer

Her kan du laste ned presentasjonene fra foredragene under årets Farlig avfallskonferanse. 


Seminarrekke: "Hva gjør avfall farlig?"

Seminarrekke: "Hva gjør avfall farlig?"

 • 9. september 2018
 • 0 Kommentarer

Utgangspunktet for seminarene er NFFA og Forum for miljøkartlegging -og sanering sin veileder "Hva gjør avfall farlig?". Planen er å holde seminarene i Oslo, Tromsø, Trondeim, Stavanger og Bergen.


Informativt teknologiseminar om flyveaske

Informativt teknologiseminar om flyveaske

 • 30. august 2018
 • 0 Kommentarer

Over 40 påmeldte viste interesse for fagseminar om behandling av flyveaske. Deltakerne fikk innsyn i to rapporter utarbeidet henholdsvis av SINTEF og Norsk Energi på vegne av NOAH.


Seminar: Fremtidens behandling av forbrenningsanleggenes flyveaske

Seminar: Fremtidens behandling av forbrenningsanleggenes flyveaske

 • 8. juli 2018
 • 0 Kommentarer

På seminaret presenterer SINTEF og Norsk Energi ferske rapporter utført på vegne av NOAH. Det blir paneldebatt under ledelse av Bror Yngve Rahm fra Norsk Industri.


RSS
123456789101112131415Siste

Nyhetsarkiv