Spør advokaten

Vår faste kontakt hos Kogstad Lunde er advokat Tor Morten Austereim. NFFAs medlemmer skal føle ”en lav terskel” for å ta kontakt med Kogstad Lunde & Co, og advokatfirmaet skal være en naturlig samtalepartner for foreningens medlemmer. Medlemmene gis anledning til inntil 1 times gratis konsultasjon (telefon/møte) i enkeltsaker, og skal uansett ikke bli fakturert for bistand uten at dette er avtalt særskilt med det enkelte medlem.


 

Du må være medlem for å kontakte advokaten.

Logg inn eller bli medlem

NFFA Advokaten

Kogstad Lunde & Co er NFFAs faste advokatforbindelse.

Vår faste kontakt hos Kogstad Lunde er advokat Tor Morten Austereim. NFFAs medlemmer skal føle ”en lav terskel” for å ta kontakt med Kogstad Lunde & Co, og advokatfirmaet skal være en naturlig samtalepartner for foreningens medlemmer. Medlemmene gis anledning til inntil 1 times gratis konsultasjon (telefon/møte) i enkeltsaker, og skal uansett ikke bli fakturert for bistand uten at dette er avtalt særskilt med det enkelte medlem.

Avtalen mellom Kogstad Lunde & Co og NFFA har som ambisjon å sikre foreningens medlemmer den best mulige juridiske kompetansen. NFFAs sekretariat og Kogstad Lunde & Co har løpende informasjonsutveksling slik at begge parter er oppdatert på viktige forhold for bransjen.Kogstad Lunde & og Co er spesialister innen de områder NFFA-medlemmene virker, og har dedikerte personer som jobber med ”avfallsjuss”. I tillegg har firmaet rutiner som sikrer oppdatering bl.a. på utviklingen innen EU-systemet. Les mer om Kogstad Lunde & Co på www.klco.no.