Farlig avfall i media

Søk i 1881 Telefonkatalogen

18.06.2018
Gjennom sine 30 leve år har Østfoldforskning i Fredrikstad jobbet sammen med bedrifter, politikere, forvaltning og andre forskningsmiljøer for endringer som gir økt bærekraft. Visste du at i Østfold, i Fredrikstad, på Værste ligger en ...

Kartlegging av marint avfall fra akvakulturnæringen

18.06.2018
Marin forsøpling er et økende miljøproblem, og Fiskeridirektoratet region Nord har derfor satt i gang med å kartlegge og registrere marin forsøpling fra akvakulturnæringen i Troms og Finnmark. Hensikten er både å få mer kunnskap om omfanget av ...

Haglpatroner gikk av i renovasjonsbil

16.06.2018
Ammunisjon og eksplosiver som blir kastet som vanlig avfall er ingen ukjent problemstilling for bransjen ... Det er klart i at en gitt situasjon så kan dette være farlig. Det er ikke til å komme unna at når noe eksploderer, enten det er gass under ...

Rusletur som vekker gode minner

15.06.2018
Logistikkekspert: – Store CO₂-utslipp «Giftfritt Nesset» går hardt ut i høringssvar Med nye fagkilder i ryggen, har «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» store innvendinger til reguleringsplan for mulig deponi for farlig avfall på Raudsand.

Dette visste du ikke om egg!

14.06.2018
Egg er perfekt dagen derpå. Det høye nivået av cysteine, en aminosyre, vil bryte ned bakrusen. Egg hjelper også kroppen å kvitte seg med avfallsstoffer, som har blitt samlet opp etter en kveld på fylla. Det er lettere å skrelle et egg, jo eldre egget er

Søppelkonkurs ga stopp for private

14.06.2018
Ikke overrasket Direktør Svein Kamfjord i KS Bedrift Avfall er ikke overrasket over at brorparten av kommunene valgte å overta ansvaret selv, når konkursen først skjedde så raskt. - Forholdene er svært ulike rundt om i landet med tanke på ...

Kommunene tok over selv da RenoNorden gikk konkurs

14.06.2018
Direktør Svein Kamfjord i KS Bedrift Avfall er ikke overrasket over at brorparten av kommunene valgte å overta ansvaret selv, når konkursen først skjedde så raskt. – Forholdene er svært ulike rundt om i landet med tanke på tilgjengelige alternativer.

Skal forske på gammel plast

13.06.2018
Øya er fraflyttet, og gjennom årene har all slags avfall og plast hopet seg opp på deler av øya ... En flytende søppeløy og giftig plastsuppe som i perioder kan bli like stor som to ganger Frankrike. Det finnes fem slike store øyer som vi vet ...

Solgte for halvannen million

12.06.2018
Varsle om upassende innlegg her. nyheter Får tillatelse til å utvide virksomheten Senja Avfall får utvidet sin tillatelse til å håndtere farlig avfall. Regnskap 2017 for «Kåre på kaia»: Retrokafé solgte for halvannen million Dina og Andreas Bay ...

Får tillatelse til å utvide virksomheten

12.06.2018
Det er Fylkesmannen i Troms som har innvilget tillatelsen til mottak av farlig avfall, mottak og sanering av kasserte fritidsbåter og mottak av kjøretøy som tidligere har vært utenom vrakpantordninga. Avfallsselskapet har også fått tillatelse til ...