Farlig avfall i media

Alle fem søkere fikk penger til miljøprosjektene

20.01.2019
Det var satt av 20.000 kroner i budsjettet for 2018 til lokale miljøfremmende tiltak. – Vi fikk inn fem søknader innenfor retningslinjene som er satt for tildeling av grønne midler. Det var flere spen...

Ny miljøgift funnet i dyr i Oslofjorden

19.01.2019
Det er derfor ikke forsket veldig mye på den og vi vet ikke akkurat hvor giftig den er. Men det er langtidsvirkningene vi nå er veldig bekymret for, sier Torgersen i Miljødirektoratet. Miljødirektorat...

Søk i 1881 Telefonkatalogen

19.01.2019
Dette kommer da i tillegg til planer om et anlegg for uorganisk farlig avfall som skal behandle anslagsvis 500.000 – 800.000 tonn uorganiske farlig avfall årlig på området. Mottatt bunnaske kan være k...

Veidekke får mellomlagre lettere forurenset masse på Raudsand

18.01.2019
at det er uheldig at det igangsettes nye tiltak før reguleringsplanen er vedtatt og det er ryddet opp i gammel forurensning - forsøk på snikinnføring av deponi for farlig avfall - og det har vært beky...

From gene editing to robotic honey bees: the pollinator crisis and new technology

18.01.2019
A tightening of restrictions on the insecticides known as neonicotinoids has brought hope that the decline in honey bees and wild pollinators can be reversed. Yet concerns are growing as to how new te...

Fulle bestillingslister for grovavfall

17.01.2019
Farlig avfall, som lyspærer, batterier og malingsrester, skal kastes i de røde beholderne. Nilsen forteller at også denne ordningen er populær, og at etterspørselen har økt i løpet av årene. – Både an...

Renovasjonsselskap advarer etter at batteripakke tok fyr

17.01.2019
Sommeren 2018 var det en stor brann på avfallsanlegget i Galsomelen. «Farlig avfall skal ALDRI leveres i kontainere eller restavfall. Dette gjelder selvfølgelig både næringskunder og privatkunder. Sli...

Mann fant 2000 euro: Sier han håpet på finnerlønn – dømt til fengsel for tyveri

16.01.2019
Det er en farlig utvikling, sier Thesen ... eller det skal handsamast som avfall etter reglane i forurensningsloven. Melder eigaren seg og provar retten sin før salet, skal salsinnkoma gjevast til han ...

Skrevet av Idar H. Pedersen.

16.01.2019
I Haugesund kommune er det enkelte tiltak som ikke krever søknad, disse kommer i tillegg til de andre unntakene. konstruksjon for avfallshåndtering, maks 5,0 m2, 2,0 meter høyt og 1 meter fra regulert ...

Multiconsult vinner miljøpris

16.01.2019
Miljøfyrtårn er et anerkjent for sertifisering og miljøledelse. Hele 80 bedrifter var nominert til kåringen som årets miljøfyrtårn. Multiconsult gikk til topps i klassen for konsern og store virksomhe...

Hvem har bruk for utrensning?

16.01.2019
Verdens helseorganisasjon, WHO, har en gang sagt at et moderne europeisk menneske omgir seg med ikke mindre enn 100.000 kjemiske stoffer i hverdagen, og i tillegg skiller vi jo selv ut avfallsstoffer ...

Skal dette redde verden?

16.01.2019
Enhver medisin har bivirkninger. Bivirkningen av kjernekraft er ulykkesrisiko, usikkerhet rundt avfallshåndtering og fare for at avfall havner i hendene på terrorister. Bivirkningene av CO- lagring ka...