Farlig avfall i media

EU setter lavere tålegrense for dioksiner og dioksinlignende PCB

21.11.2018
Dioksiner og dioksinlignende PCB måles i toksiske ekvivalenter fordi de forskjellige formene har veldig forskjellig giftighet. Derfor brukes en omregningsfaktor som er relativ til den mest toksiske fo...

Amerikaner på broen da KNM Helge Ingstad kolliderte

21.11.2018
Miljøvernforbudet vil gjøre det som gjøres kan for å unngå at Raudsand blir lokaliseringssted for et deponi for farlig uorganisk avfall. Ny rødliste: Alle isbreer i Norge er truet Har krympet betrakte...

Sar med underskudd på 188 millioner i fjor

21.11.2018
I fjor fokuserte selskapet på å redusere kostnader ved behandlingsanleggene av boreavfall og forurenset vann, samtidig som de jobbet for å øke effektiviteten i mottak og distribusjon av farlig avfall. ...

Lavere tålegrense for dioksiner og dioksinlignende PCB

21.11.2018
EUs mattrygghetsorgan har satt en adskillig lavere tålegrense for hva vi kan innta av dioksiner og dioksinlignende PCB. Bakgrunnen er en ny risikovurdering av stoffene. EFSA, EUs mattrygghetsorgan, ha...

Ni av ti næringslivsledere i Telemark er mot deponi i Brevik

21.11.2018
Vi har allerede tatt et grønt skifte i Telemark. Det er slik vi bygger framtida, da kan vi ikke planlegge et kjempedeponi for farlig avfall, sa Tine Rørvik, global direktør for Circular Economy og tal...

Finner du ting i denne containeren er det bare å forsyne seg

20.11.2018
Det som settes i bua bør være rimelig rent og i orden. • Man kan ikke sette fra seg store møbler, madrasser, klær eller farlig avfall. • Ta hensyn til andre besøkende når du leverer noe. Det blir best ...

Italia vil ta arrest i redningsskipet Aquarius

20.11.2018
Ifølge nyhetsbyrået ANSA har påtalemyndigheten i Catania i Italia dokumentert at det har blitt kastet 24 tonn med avfall ulovlig fra skipet fra ... på sjøen uten å ha behandlet potensielt farlig mater...

Kaster du avfall i toalettet?

20.11.2018
Fettrester fra matlaging bør stå til det stivner og kastes sammen med matavfallet. Kjemikalier leveres til mottaksstasjon for farlig avfall, mens legemiddelrester leveres til apoteket. Og de yngre har ...

MDG sier nei til oppdrettsanlegg

19.11.2018
Rødlyset blir utløst i den største merden selv om hver enkelt fisk har færre lus. Oppdrettsnøter med kobber behandles som farlig avfall Både Norge og mottakerland må godkjenne eksport av kasserte oppd...

Butikkeier taper penger

18.11.2018
Ny sorteringsordning rulles ut i Ålesund: Snart ny dunk for glass og metall og egen boks for farlig avfall Neste uke informerer Årim om ny sorteringsordning som skal innføres i Ålesund. Innbyggerne sk...

Snart ny dunk for glass og metall og egen boks for farlig avfall

18.11.2018
Ros fra Årim et år etter innføringa av ny sorteringsordning. Farlig avfall I tillegg til de nye dunkene, får ålesundere en rød boks til farlig avfall, som for eksempel julelys og batterier. Håpet er a...

Gjerdet rundt Mobekken står der som et monument over feilslåtte miljøtiltak gjennom mange år

16.11.2018
Bekken kommer i kontakt med slagg, gamle gruveganger og deponier av industriavfall. Vannet tar med seg mange ulike miljøgifter fra området, og når det kommer opp i dagen på nedsiden av industriparken, ...