Farlig avfall i media

Vi kommer ikke til å redde verden ved hjelp av en bedre plastkopp

25.09.2018
Gamle fiskegarn er ofte langt mer farlig for liv i havet enn andre former for avfall. Når det gjelder poser og flasker som bidrar til katastrofen, oppstår det overveldende største volumet i fattige la...

Hva er mest klimavennlig: gamle hus eller nybygg?

24.09.2018
Klimaendringene gjør at det haster med å omstille samfunnet til lavere utslipp av klimagasser. Og fordi de er utette og lite isolert, blir eldre bygg ofte pekt på som miljøverstinger. Som en del av ov...

Deponi-saka: – Kan noen tro på noe av det som presenteres?

23.09.2018
At noen er imot etableringen av et «Nasjonalt resirkuleringsanlegg for farlig avfall» er ei ærlig sak. Men hvorfor gjør de høringsuttalelsen mot planprogrammet til et prosesskriv som om de var aktor i ...

Søppel i forkledning

22.09.2018
At plast for første gang er definert som «farlig avfall» er et av de viktigste gjennombruddene i kampen mot forsøpling av havet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen til NRK. Det skal bli letter...

Russetreff får brann- og alkorefs

21.09.2018
Russetreffene på Tryvann i Oslo er et av landets mest populære fester for avgangselevene i den videregående skolen. Derfor er sikkerheten rundt tusenvis av tenåringer viktig, mener Oslo brann- og redn...

Mener utvidede åpningstider ikke kan stoppe villforsøpling

21.09.2018
Er dette noe Reno-Vest har vurdert? – Vi har ikke vurdert døgnåpne mottak, fordi det må være bemanning – blant annet for mottak av farlig avfall. Vi har ikke vurdert det, men gjennvinningsstasjonene m...

Framtidas søppelby

21.09.2018
Der er fortauene så rene at du kan spise av dem, og tyggegummi er forbudt, fordi det kan føre til forsøpling. En tyggis eller avfall kastet på gata kan føre både til bøter og fengsel. Det er kanskje å ...

Veireno-eier dømt til fengsel: – Oppfatter dommen som absurd

21.09.2018
Tidligere sjef for renovasjonsselskapet Veireno, Jonny Enger, er dømt til 15 måneder i fengsel for en lang rekke brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Bruddene skjedde i forbindelse ...

Tilsynsaksjon mot Næringsmidler; fiskeforedling, slakterier og kjøttbearbeidende industri

20.09.2018
Lukt fra produksjon og avfall kan også være skjemmende. En utfordring for bransjene er at tilgang til råstoff svinger kraftig, og at kapasiteten kan bli presset i perioder. Dette kan for eksempel føre ...

Forskerne: Derfor skal du aldri noensinne sove på høyre side av kroppen

20.09.2018
3: Du avlaster trykk på milten Milten sitter også på kroppens venstre side. Den har som oppgave å «rengjøre» blodet vårt og transportere bort avfallsstoffer. Sover på samme side som den sitter, gjør d...

Åpent brev nr.2 til Bergmesteren Raudsand AS

19.09.2018
Hvis det ikke var tillatt å deponere det permanent tidligere, så er det vanskelig å forstå at det skal være greit å gjøre det nå, siden regelverk om deponering og håndtering av farlig avfall blir stre...

Søk i 1881 Telefonkatalogen

17.09.2018
5. Det skal presiseres at offentlig kai-areal kan benyttes til parkering, snuplass og oppholdssoner. 6. Bestemmelser om avfallshandtering skal innarbeides i området 22/63. 7. Bukten Svanen skal benytt...